Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

Αλγοδυστροφία (RSD)

Ονόματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την Αλγοδυστροφία είναι:
 • Ατροφία Sudeck
 • Τραυματικοί οστεοπόρωση
 • Τραυματικός αγγειοσπασμός
 • Οξεία περιφερική τροφονευρίτης
 • Σύνδρομο ώμου άκρας χειρός
 • Αλγοδυστροφία
 • Αντανακλαστική δυστροφία των άκρων
 • Αντανακλαστική νευρωαγγειώδης δυστροφία
 • Ελάσσων τραυματική δυστροφία
 • Μείζων τραυματική δυστροφία
 • Νευροπαθής ρευματισμοί του Ravault
 • Ιδιοπαθής επώδυνος απασβέστωσις
 • Σύνδρομο Steinbroker
 • Πολυσύνθετο περιφερικό σύνδρομο πόνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου